1. Oude Waal-Groenlanden


afbeelding route
Wat is er te zien?
De route voert u door het schilderachtig gebied van de Oude Waal en Groenlanden, welke beide een onderdeel vormen van het natuurgebied de Gelderse Poort. De natuurontwikkeling van de Gelderse Poort is 15 jaar geleden begonnen waarbij landbouwgrond werd omgezet in natuur. Men zag dit toen als kapitaalvernietiging, maar nu blijkt dat de kleinschaligheid, de rust, de natuur en het landschap belangrijke economische factoren zijn.

In dit open polderland liggen terpen en oude dijkjes, grenzend aan buitendijks gelegen natuurgebied met ooibossen, moerassen en waterplassen.  De Oude Waal is een vroegere loop van de huidige Waal die zich eeuwen geleden heeft verlegd. Tussen de oude en nieuwe loop is een grote zandvlakte ontstaan. Men heeft ook een poldergebied gecreëerd door dijken aan te leggen tussen het oude en nieuwe gebied. In de winter kan het rivierpeil hoog komen te staan en stroomt het water met geweld de zomerdijk over. Die dijkdoorbraken herkent u door de metersdiepe poelen.

De Groenlanden is een binnendijks gebied dat uit afgezette rivierklei bestaat. Vroeger werd er klei gewonnen door steenfabrieken en de kleiputten in de Groenlanden zijn hier de overblijfselen van. In het kader van de landinrichting is er in het noordelijke deel bos geplant en is het afwisselende landschap een thuis voor verschillende vogelsoorten geworden.

Startpunt
Hollands-Duits gemaal, Nijmegen.

Het gemaal bevindt zich op de plaats waar de Ooijse Bandijk de watergang het Meer kruist en in westelijke richting aansluit op de stuwwal van Nijmegen. Het gemaal is binnendijks gesitueerd tussen de parallel aan de watergang gelegen Ubbergseweg en Dijkgraaf Van Wijckweg. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Lengte wandelroute
De totale lengte van deze wandelroute is 10 kilometer.

Toeristische informatie
Hotel-Huiskamercafé Oortjeshekken
Erlecomsedam 4, Ooij
Tel. 024-6631288
www.oortjeshekken.nl

Tips voor de wandelaar!
  • Honden aan de lijn.
  • De routes zijn tussen zonsopgang en zonsondergang toegankelijk.
  • Betreden op eigen risico.
  • In de natuurgebieden van Staatsbosbeheer lopen kuddes Konikpaarden en Gallowayrunderen vrij rond. Houd voor uw eigen veiligheid minimaal 25 meter afstand tot de grazers en probeer ze niet te voeren of te aaien.
  • Verzoek om de wandelpaden te volgen. Dit om overlast bij bewoners van woonboten te voorkomen.
Deze route is mogelijk gemaakt door: Staatsbosbeheer

 

Bunkers tussen oost en west


De betonnen bunkerachtige bouwsels op de Defensiedijk zijn overblijfselen van de Koude Oorlog. De dijk was rond 1950 onderdeel van de IJsellinie, een geheime defensielinie van de NAVO.  Verderop biedt de nieuwe uitkijktoren van Staatsbosbeheer een mooi uitzicht over de Groenlanden. Aan de ene kant de kleiputten en de stuwwal van Nijmegen en aan de andere kant een ooievaarsnest waar al jaren achtereen twee ooievaars met succes broeden. De uitkijktoren zelf is in de vorm van een ooievaarsnest ontworpen.