5. Thornse Molen


afbeelding route
Wat is er te zien?
Dit oostelijk deel van de Ooijpolder is door de strijd tussen geallieerde en Duitse troepen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen. In het Wylerbergmeer liggen bijvoorbeeld nog de resten van een opgeblazen sluis, maar ook de Thornse Molen met omliggende bebouwing is door de gevechten vernield. Na de oorlog werd in dit gebied de grens met Duitsland verplaatst, waardoor Nederland er blijvend wat stukken grond bij kreeg. Opvallend is dat het wandelgebied minder open is dan het westelijk deel van de Ooijpolder. Dit komt omdat een aantal hagen bewaard zijn gebleven. In het kader van de landinrichting is tevens gestreefd om het aantal hagen uit te breiden, dit is met name aan de Kerkdijk gelukt.

Startpunt
Het startpunt van de wandelroute is de parkeerplaats bij het Wylerbergmeer. De route is aangesloten op het wandelknooppuntsysteem.

Lengte wandelroute
De totale lengte van deze wandelroute is 5 kilometer. Een deel van de route gaat over het boerenland van de familie Stappershoef.

Tips voor de wandelaar!
  • Honden aan de lijn.
  • De routes zijn tussen zonsopgang en zonsondergang toegankelijk.
  • De routes zijn alleen voor wandelaars bestemd.
  • Het betreden van de boerenlandpaden is op eigen risico.
Deze route is mogelijk gemaakt door: Via Natura

 

Wercheren


Wercheren ligt op de resten van een oeverwal en was in de Middeleeuwen met het toen veel grotere Persingen verbonden. Het oostelijk deel van Wercheren is sterk door de Tweede Wereldoorlog getroffen. In het westen van Wercheren is het oorspronkelijke karakter beter bewaard gebleven. Het verdient dan ook aanbeveling een stukje van de route af te wijken en over de Leuthsestraat in westelijke richting te lopen. Aan de zuidzijde van Wercheren langs de Thornsestraat staat westelijk van de route een cultuurmonument, een Trafo-huis uit 1926. De reden van deze bouwwijze was de overstroming in de Ooijpolder die in dat jaar plaatsvond. Om ook in tijden van overstroming de elektriciteitsvoorziening te garanderen werd deze bouwwijze toegepast.