5. Thornse Molen


afbeelding route
Wat is er te zien?
Dit oostelijk deel van de Ooijpolder is door de strijd tussen geallieerde en Duitse troepen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen. In het Wylerbergmeer liggen bijvoorbeeld nog de resten van een opgeblazen sluis, maar ook de Thornse Molen met omliggende bebouwing is door de gevechten vernield. Na de oorlog werd in dit gebied de grens met Duitsland verplaatst, waardoor Nederland er blijvend wat stukken grond bij kreeg. Opvallend is dat het wandelgebied minder open is dan het westelijk deel van de Ooijpolder. Dit komt omdat een aantal hagen bewaard zijn gebleven. In het kader van de landinrichting is tevens gestreefd om het aantal hagen uit te breiden, dit is met name aan de Kerkdijk gelukt.

Startpunt
Het startpunt van de wandelroute is de parkeerplaats bij het Wylerbergmeer. De route is aangesloten op het wandelknooppuntsysteem.

Lengte wandelroute
De totale lengte van deze wandelroute is 5 kilometer. Een deel van de route gaat over het boerenland van de familie Stappershoef.

Tips voor de wandelaar!
  • Honden aan de lijn.
  • De routes zijn tussen zonsopgang en zonsondergang toegankelijk.
  • De routes zijn alleen voor wandelaars bestemd.
  • Het betreden van de boerenlandpaden is op eigen risico.
Deze route is mogelijk gemaakt door: Via Natura

 

Querdamm


De Querdamm is een kaarsrechte dijk die in 1854 is aangelegd tussen de Kapitteldijk en de Rijksweg bij het Wylerbergmeer. Hij is ruim twee kilometer lang en vormt hier sinds 1949 de grens tussen Nederland en Duitsland. De dam werd door Pruisen aangelegd, omdat de waterschappen in de Ooijpolder destijds regelmatig het land lieten overstromen. De dam kreeg twee doorlaatsluizen, één in de wetering bij de Kapitteldijk in het noorden en één in het Wyler Meer in het zuiden. De Querdamm heeft dienst gedaan totdat met de bouw van het Hollands-Duits gemaal in 1933 de gezamenlijke afwatering van de hele polder tussen Nijmegen en Rindern bij Kleef tot stand kwam.