3. Kasteel Ooij


afbeelding route
Wat is er te zien?
Het wandelgebied bestaat uit het voormalig Kasteel Ooij met de bewoning daar omheen en het noordelijk deel van het Circul van Ooij. Rondom Kasteel Ooij staat een aantal terpboerderijtjes, een kerkje en de resten van het kasteel: het poortgebouw. De invloed van de landinrichting op dit gebied is aanzienlijk geweest. Hoewel u hier aaneengesloten grasland ziet, was er in het verleden sprake van versnipperde verkaveling. Zonder al te veel inbreuk te doen op het landschap zijn eigendommen meer geconcentreerd komen te liggen, bijvoorbeeld ten westen van de Kruisstraat tussen de Plak en de bebouwing ten noorden daarvan.

Startpunt
Startpunt bij Stalhouderij Kasteelsche Hof, Hezelstraat 26, Ooij.

Let wel: er is geen parkeergelegenheid bij Stalhouderij Kasteelsche Hof. U kunt het beste nabij supermarkt de Spar aan het Reinier van Ooiplein parkeren. De route is aangesloten op het wandelknooppuntsysteem.

Lengte wandelroute
De totale lengte van deze wandelroute is 3 kilometer. Een deel van de route gaat over het boerenland van de familie Arnts.

Toeristische informatie
Bed & Breakfast Ruimzicht
Hezelstraat 17, Ooij
Tel. 024-6632476
www.ruimzicht-ooij.nl

Ooijs Moois
Leuthsestraat 3, Ooij
Telefoon: 024-6632835
www.ooijsmoois.nl

Huifkartochten , Stalhouderij Kasteelsche Hof
Hezelstraat 26, Ooij
Tel. 024 - 663 12 72
www.kasteelschehof.nl

Tips voor de wandelaar!
  • Honden aan de lijn.
  • De routes zijn tussen zonsopgang en zonsondergang toegankelijk.
  • Het betreden van de boerenlandpaden is op eigen risico.
  • Een deel van de wandelroute loopt samen met een ruiterroute.
Deze route is mogelijk gemaakt door: Via Natura, Landinrichtingscommissie Ooijpolder, DLG, Provincie Gelderland en Stichting Landwaard

 

Ensemble Oud Ooij


Ooij is een dorp dat de afgelopen eeuwen twee maal verplaatst is geweest.  Eerst lag het oude Ooij aan de Hezelstraat, een oeverwal die iets hoger ligt dan de omgeving. De eerste verplaatsing vond plaats in 1835, toen het dorp zich voegde bij de locatie waar de Sint Hubertuskerk werd gebouwd. De tweede verplaatsing was na de Tweede Wereldoorlog, waarbij het centrum van het dorp zich ongeveer 500 meter naar het noordwesten verplaatste. Het nieuwe dorp ontwikkelde zich vanuit de rij bestaande huizen langs de huidige Koningin Julianalaan. In het oude dorp Ooij werd ten oosten van de huidige terpboerderijtjes aan het eind van de 11e eeuw een ronde burcht gebouwd. Alleen de voorburcht is bewaard gebleven.