2. Bizonbaai-Spruitenkamp


afbeelding route
Wat is er te zien?
De wandelroute kenmerkt zich door buitendijks en binnendijks land waarover gewandeld kan worden. Het buitendijks land betreft de voormalige zandwinningsplas de Bizonbaai. Langs de route rond de Bizonbaai kunt u Konikpaarden en Galloway-runderen tegenkomen die hier vrij rondlopen. Het binnendijks land bevindt zich juist achter de Bandijk. De wandelroute laat de effecten op het landschap van de rivier in het land heel duidelijk zien. Buitendijks is te zien dat de zuidoever van de Waal weer wat ruimte heeft gekregen, nadat de Bandijk bij Erlecom dicht langs de stroom heeft gelopen. Voor een belangrijk deel is deze watervlakte door de zandwinning ontstaan. In het binnendijks land is te zien hoe de mens in het verleden zich tegen de gevaren van de rivier verzet heeft. De wielen (plassen achter de dijk) langs de dijken getuigen dat de rivier soms met geweld de dijk doorbrak. De mensen kozen hun woonplaats langs de dijken of oeverwallen.

Startpunt
Startpunt bij Oortjeshekken, Erlecomsedam 4 te Ooij. De route binnendijks is aangesloten op het wandelknooppuntsysteem.

Lengte wandelroute
De totale lengte van deze wandelroute is 5,5 kilometer. Een deel van de route gaat over het boerenland van de familie Arnts en de familie Reijnen.

Toeristische informatie
Hotel-Huiskamercafé Oortjeshekken
Erlecomsedam 4, Ooij
Tel. 024-6631288
www.oortjeshekken.nl

Bed & Breakfast Ruimzicht
Hezelstraat 17, Ooij
Tel. 024-6632476
www.ruimzicht-ooij.nl

Huifkartochten, Stalhouderij Kasteelsche Hof
Hezelstraat 26, Ooij
Tel. 024 - 663 12 72
www.kasteelschehof.nl

Tips voor de wandelaar!
  • Honden aan de lijn.
  • De routes zijn tussen zonsopgang en zonsondergang toegankelijk. 
  • De routes over boerenland zijn alleen voor wandelaars bestemd.
  • Het betreden van de boerenlandpaden is op eigen risico.
  • In de natuurgebieden van Staatsbosbeheer lopen kuddes Konikpaarden en Gallowayrunderen vrij rond. Houd voor uw eigen veiligheid minimaal 25 meter afstand tot de grazers en probeer ze niet te voeren en of te aaien.
  • Op het noord-westelijke deel van de route om de Bizonbaai vindt naaktrecreatie plaats.
Deze route is mede mogelijk gemaakt door: Staatsbosbeheer, Landinrichtingscommissie Ooijpolder, DLG, Provincie Gelderland en Stichting Streekgala.


 

Spindelschuif Ooijse Graaf


Tegenover Oortjeshekken staat een monument dat herinnert aan de sluis die vroeger, samen met een pompgemaal, verantwoordelijk was voor de waterhuishouding van de Erlecomse polder. In samenhang met de landinrichting werd begin jaren '90 de waterhuishouding van de Erlecomse polder gereorganiseerd. De sluis en het pompgemaal werden hierdoor beiden overbodig. Voor de sluis kwam er in 1998 een monument in de vorm van de spindelschuif (het draaimechanisme dat de sluis kon regelen).