1. Bunkers tussen oost en west

De betonnen bunkerachtige bouwsels op de Defensiedijk zijn overblijfselen van de Koude Oorlog. De dijk was rond 1950 onderdeel van de IJsellinie, een geheime defensielinie van de NAVO.  Verderop biedt de nieuwe uitkijktoren van Staatsbosbeheer een mooi uitzicht over de Groenlanden. Aan de ene kant de kleiputten en de stuwwal van Nijmegen en aan de andere kant een ooievaarsnest waar al jaren achtereen twee ooievaars met succes broeden. De uitkijktoren zelf is in de vorm van een ooievaarsnest ontworpen.

2. Tiengeboden

De Tiengeboden is genoemd naar de tien arbeidershuisjes die langs de dijk stonden.  Nu staan er nog vijf huisjes. In het verlengde van de Oude Waal liggen voor het gehucht Tiengeboden enkele rietvelden. Vroeger werd de Oude Waal omringd door dit soort rietvelden, maar ze zijn nu verdwenen door de sterk wisselende en vaak te lage waterstanden. Het moerasgebied voor de Tiengeboden is in de zomer een vaste stek voor verschillende soorten vogels waaronder zwarte sterns die broeden op speciaal neergelegde sternvlotjes.

3. Vogelkijkpunt

Langs de Oude Waal kunt u stoppen om bij een vogelobservatiepunt van het uitzicht te genieten. Binnendijks ziet u aan de Leuthsestraat een nieuwe boerderij die in het kader van de landinrichting hier gebouwd is om een agrariër uit Leuth meer ruimte te geven.

4. Stadswaard en Oude Waal

Door de uitruil van 120 ha landbouwgrond naar binnendijks gebied is vlakbij Nijmegen een nieuw, vrij toegankelijk natuurgebied ontstaan: de Stadswaard. U kunt hier even aan de drukte van Nijmegen ontsnappen door te struinen door de uiterwaard. Even verderop, rond de Oude Waal, is nu een natuurlijker waterpeil mogelijk; een trekpleister voor duizenden water- en moerasvogels.

5. Sleutelhectares Groenlanden

Na de verwerving van bijna 60 ha aan landbouweilandjes in de Groenlanden is het nu ook in dit natuurgebied mogelijk om een natuurlijker waterpeil te handhaven. Belangrijk voor de zeldzame moerasflora en -fauna.

6. Landbouwsluis Langstraat

Deze drempel voorkomt dat de Langstraat een sluiproute wordt voor toeristisch autoverkeer. Tractoren en fietsers kunnen probleemloos hun weg vervolgen.

7. Schouwpad westelijke Groenlanden

Deze sloot verzorgt de ontwatering van huizen in het gehucht Groenlanden en is daarom van een goed bereikbaar schouwpad voorzien. Een schouwpad is een pad langs een watergang waar het Waterschap ‘schouw’, oftewel controle houdt over de toestand van de wetering.

8. Stuwtjes Hezelstraat

Om het gewenste waterpeil in natuurgebied de Groenlanden te kunnen handhaven zijn er stuwen aangebracht in twee watergangen.