1. Weteringen

De weteringen zijn gegraven watergangen – op plaatsen waar vroeger oude Waal- of Rijnarmen liepen – en dienen voornamelijk voor de afwatering van het poldergebied naar het Hollands-Duits gemaal bij Nijmegen.

2. Bandijk Millingen

De dijk is in 1998 verzwaard. Daarvoor zijn tussen de werf en de aanlegsteiger van het veer, twee cafés en een aantal karakteristieke dijkhuizen gesloopt. Op de dijk is het Koffie- en Eethuis De Gelderse Poort gevestigd, waar u kunt genieten van een kopje koffie met een mooi uitzicht over de rivier. Bij het aangrenzende informatiecentrum is informatie te vinden over het natuurgebied de Gelderse poort en de Millingerwaard.

3. Zeelandsche Hof

De Zeelandsche Hof werd in 1813 gebouwd en heeft een omvangrijk verleden. De afgelopen eeuwen werd de boerderij meerdere malen verwoest door brand, maar werd het telkens weer opgebouwd. Sinds 1863 woont de familie Bless in de boerderij. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog moest deze familie evacueren vanwege de ligging van hun woning in het middelpunt van het gevechtsgebied. Tegenwoordig biedt hun bedrijf diverse mogelijkheden aan zoals B&B, een camping en een terras. Daarnaast is het bedrijf elk jaar het middelpunt van allerlei activiteiten, zoals het Streekgala in juni, de PAP-dag voor de jeugd in augustus en de Open monumentendag in september.

4. Plezenburg

Deze terpboerderij stamt waarschijnlijk uit de 18e eeuw. In het begin van de 20e eeuw werd het gebouw met een verdieping verhoogd. De terp waarop de boerderij ligt is één van de hoogste van de omgeving, wat door de relatief lage ligging in de polder te verklaren is. Het gehele grensgebied tot het Duitse Niel (kerktoren zichtbaar) is onbewoond. Aan de westkant van de Plezenburg staat de vroeger bij dit soort gebouwen gebruikelijke hoogstam boomgaard.

5. Homische Mühle (witte boerderij aan de Duitse kant)

Hier heeft sinds de Middeleeuwen een graanmolen gestaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog trokken Duitse militairen in de kelders van de boerderij, maar na de oorlog stond de Homische Mühle leeg. De boerderij werd samen met enkele andere boerderijen in de omgeving door de Engelsen om veiligheidsredenen opgeblazen. Tot voor kort was het gebouw als vakantieboerderij in gebruik.

6. Erfbeplanting

Dit driehoekje bos is een voorbeeld van erfbeplanting, door particulieren aangevraagd in het kader van de landinrichting.

7. Groene straatje

Het Groene straatje, officieel Groenestraat, loopt vanaf de Zeelandse straat naar de grens en vervolgt haar weg aan de Duitse kant als Grüner Weg. Voor 1816 vormde deze weg een doorgangsweg van Leuth naar de oostelijk gelegen plaatsen. In die tijd behoorde Leuth tot Pruisen evenals het gebied dat nu aan de andere kant van de grens ligt. Het Groene straatje was voor de uitvoering van de landinrichting een boerenpad, maar speciaal voor het recreatief fietsverkeer over de grens werd er een fietsroute aangelegd. Bij de grens werd op boerenland op een overhoek van een stuk agrarisch cultuurland een stukje bos aangeplant.