1. Weteringen

De weteringen zijn gegraven watergangen - op plaatsen waar vroeger oude Waal- of Rijnarmen liepen – en dienen voornamelijk voor de afwatering van het poldergebied naar het Hollands-Duits gemaal bij Nijmegen.

2. Grens

De grens met Duitsland loopt ten westen en zuiden van het perceel van de Zeelandsche Hof. De weg ten zuiden van de grens loopt al op Duits grondgebied. Op het Duitse gebied ten westen van de grens zijn nog talrijke heggen als erfscheiding te zien.

3. Zeelandsche Hof

De Zeelandsche Hof werd in 1813 gebouwd en heeft een omvangrijk verleden. De afgelopen eeuwen werd de boerderij meerdere malen verwoest door brand, maar werd het telkens weer opnieuw opgebouwd. Sinds 1863 woont de familie Bless in de boerderij. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog moest deze familie evacueren vanwege de ligging van hun woning in het middelpunt van het gevechtsgebied. Tegenwoordig biedt hun bedrijf diverse mogelijkheden aan zoals een B&B, een camping en een terras. Daarnaast is het bedrijf elk jaar het middelpunt van allerlei activiteiten, zoals het Streekgala in juni, de PAP-dag voor de jeugd in augustus en de Open monumentendag in september.

4. Groot Zeeland en omgeving

Groot Zeeland was in de middeleeuwen een burcht, van waaruit de Heer gezag uitoefende over de ‘Heerlijkheid Zeeland’. Het huis zelf is in de loop der eeuwen verschillende malen afgebrand of verwoest. Pas in 2000 is Groot Zeeland weer herbouwd. Tegenwoordig is Groot Zeeland een comfortabel woonhuis, de agrarische activiteiten vinden thans plaats in twee naburige boerderijen: de varkenshouderij Vruchtenoord ten noorden en Nieuw Zeeland (met koeien) ten zuiden van het huis.

5. Homische Mühle (witte boerderij aan de Duitse kant)

Hier heeft sinds de Middeleeuwen een graanmolen gestaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog trokken Duitse militairen in de kelders van de boerderij, maar na de oorlog stond de Homische Mühle leeg. De boerderij werd samen met enkele andere boerderijen in de omgeving door de Engelsen om veiligheidsredenen opgeblazen. Tot voor kort was het gebouw als vakantieboerderij in gebruik.

6. Poel bij de grens

Deze poel is aangelegd binnen de landinrichting Ooijpolder. In de hele polder verscheen ruim 3500 m2 aan nieuwe poelen.