1. Persingen

Het kleinste dorpje van Nederland, Persingen, ligt op een oude rivierduin. Persingen is waarschijnlijk ontstaan tijdens de Romeinse tijd, gezien de archeologische vondsten in die omgeving. Het dorpje bestaat nu nog uit een gotisch kerkje, een voormalig café en enkele boerderijen. Ten zuiden van het buurtschap loopt u tegen een archeologisch Rijksmonument aan: de voormalige burcht Persingen.

2. Bonte Os

De Bonte Os is nu een boerderij, die samen met het kerkje van Persingen op de rivierduinrand ligt. Vroeger was het ook een herberg. Dat verklaart misschien waarom er een aantal jaren geleden bij de restauratie van het kerkje een recept uit 1828 voor een dubbele graanjenever gevonden is…

3. Persingen kerk

De kerk van Persingen uit omstreeks de 15e eeuw is in zowel Katholieke als Protestantse handen geweest. Begin vorige eeuw heeft de gemeente Ubbergen het kerkje aangekocht en laten restaureren. Een bijzondere feit is dat het kerkje alle overstromingen in de loop der eeuwen heeft overleefd. Daarnaast heeft het gebouw tijdens een overstroming ook gediend als een veilig onderkomen voor vee én verleende het onderdak aan gezinnen tijden de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig wordt het kerkje gebruikt voor uitvaarten, tentoonstellingen en als trouwlocatie.

4. Persingen, voormalig kasteel

Op deze plek aan het Meer zijn alleen nog maar de restanten te vinden van voormalig kasteel 'Huis te Persingen'. De burcht had een strategische ligging en had vooral als taak het verkeer langs de weg en over het water vanuit Nijmegen naar het oosten te controleren. Helaas is er weinig overgebleven van de burcht door vernielingen, overstromingen en ijsgang.

5. Het Persingense Veer

Met ingang van 15 april 2006 heeft Via Natura een oude verbinding over het Meertje hersteld. Een exclusieve zelfbedieningspont verbindt Ubbergen en Persingen op een plek waar ooit een bruggetje lag.

6. Koude Dijk of Kouwedijk, vroeger Kaldendijk

De Kouwedijk is een van de dwarsdijken in het open gebied van het Circul van de Ooij. De Kouwedijk was vroeger een betrekkelijk belangrijke weg, omdat tussen de bandijk en de heuvelrug nauwelijks andere verbindingen bestonden. Op de hekken voor de weilanden kunt u op de bordjes verschillende veldnamen of perceelsnamen lezen. Deze namen zijn afkomstig van de vroegere eigenaar. Langs de Kouwedijk is binnen de landinrichting een ecologische verbindingszone gerealiseerd tussen de rivier en de heuvelrug, waarvan hier de nieuwe beplanting te zien is.

7. Aanplant St. Hubertusweg

Langs dit nieuwe deel van de Sint Hubertusweg is binnen de landinrichting een strook vrijgemaakt, waar een bomenrij en struiken aangeplant zijn.

8. Zelfpluktuin Ooijs Moois

De frambozen pluktuin Ooijs Moois ligt in het pittoreske landschap van natuurgebied de Ooijpolder. In de zelf-pluk-tuin van de familie Arnts kunt u frambozen plukken voor eigen gebruik. U kunt genieten van de rust en proeven van heerlijke zelfgeplukte frambozen. U kunt er  heerlijke jam, sappen van maken, maar vers zijn ze zeker aan te raden.

9. Centrale ontgronding

Dicht bij de Sint Hubertusweg ligt het centrale gronddepot van de ontgrondingen in de polder. Met de landinrichting werd een centrale kleiwinningsconcessie gewenst, omdat concentratie een van de belangrijke elementen van de landinrichting is. Hoewel die concentratie niet helemaal gelukt is, kon de versnippering door het uitvoeren van kleiconcessies voor een deel worden voorkomen, tenminste gedurende de periode dat de landinrichting werd uitgevoerd.

10. Riet- en moeraszone Meertje

Over een lengte van bijna 6,5 km hebben de harde lijnen van het Meertje plaatsgemaakt voor grillige riet- en moerasoevers; nieuw broedgebied voor karekiet, futen en tal van eendensoorten.

11. Poelen bij particulieren

Particuliere grondeigenaren konden in het kader van de landinrichting ondersteuning krijgen bij de aanleg van poelen. In dit geval sluiten die poelen bovendien mooi aan bij de ecologische verbindingszone. In de hele polder verscheen ruim 3500 m2 aan nieuwe poelen.