1. Ensemble Oud Ooij

Ooij is een dorp dat de afgelopen eeuwen twee maal verplaatst is geweest.  Eerst lag het oude Ooij aan de Hezelstraat, een oeverwal die iets hoger ligt dan de omgeving. De eerste verplaatsing vond plaats in 1835, toen het dorp zich voegde bij de locatie waar de Sint Hubertuskerk werd gebouwd. De tweede verplaatsing was na de Tweede Wereldoorlog, waarbij het centrum van het dorp zich ongeveer 500 meter naar het noordwesten verplaatste. Het nieuwe dorp ontwikkelde zich vanuit de rij bestaande huizen langs de huidige Koningin Julianalaan. In het oude dorp Ooij werd ten oosten van de huidige terpboerderijtjes aan het eind van de 11e eeuw een ronde burcht gebouwd. Alleen de voorburcht is bewaard gebleven.

2. Voormalig Kasteel Ooij (Kasteelsche Hof)

Ooit moet dit kasteel een van de meest imponerende van Gelderland geweest zijn, nu staan er alleen nog maar resten van de voorburcht van het kasteel: een 16e eeuwse Knechtenhuis of Gouverneurshuis, een deel van het stalgebouw uit de 17e eeuw met duiventoren en een woning die uit het materiaal van stalgebouw werd opgebouwd. In de loop van de 18e eeuw geraakte het steeds meer in verval, mede door de steeds vaker voorkomende overstromingen. Het terrein van het kasteel werd later voor de kleileverantie aan de steenfabrieken afgegraven, waardoor de gebouwen van de voorburcht op een verhoogd terrein lijken te staan.

3. Boerderijen en burgerhuizen aan de Hezelstraat

De 19e eeuwse terpboerderijen aan de Hezelstraat zijn de enige boerderijen hier die niet door vroegere wateroverlast zijn verdwenen. Naast de kerk ziet u een burgerhuis uit 1857, dat eerst een onderwijzerswoning en later de slagerij was. Op de hoek van de Hezelstraat en de Kruisstraat is een groot woonhuis uit 1954 te zien: de ‘Thornse Molen’. De voormalige molenaar Jan Vierboom begon een moderne elektrische maalderij in dit gebouw. De ‘echte’ Thornse Molen lag midden in de polder, maar werd in de oorlog vernield en is nog niet herbouwd.

4. Afgravingsplassen

Langs het boerenpad ten zuiden van de Kerkdijk en ten zuidoosten van het voormalig kasteel liggen een aantal plassen die ontstaan zijn door kleiwinning. Hoewel hier geen klei meer wordt gewonnen, is deze vindplaats vrij recent. Begin jaren ’50 werd er een begin gemaakt met kleiwinning bij de Kerkdijk. De rest was toen moeras en zou later gebruikt worden.

5. Zelfpluktuin Ooijs Moois

De frambozen pluktuin Ooijs Moois ligt in het pittoreske landschap van natuurgebied de Ooijpolder. In de zelf-pluk-tuin van de familie Arnts kunt u frambozen plukken voor eigen gebruik. U kunt genieten van de rust en proeven van heerlijke zelfgeplukte frambozen. U kunt er  heerlijke jam, sappen van maken, maar vers zijn ze zeker aan te raden.

6. Boerderij 'De Plak'

Boerderij 'De Plak' dateert uit de 17e eeuw. Ondanks de hoge ligging op een terp, werd de boerderij vroeger regelmatig door overstromingen en ijsgang getroffen. Bij de boerderij kunt u de goed bewaarde spreuk  'Goidt alleen die eer anno 1629' vinden.

7. Sterk verbeterde verkaveling

De landbouwkundige verkaveling van de Ooijpolder is door de landinrichting sterk verbeterd. De aangeduide boerderij heeft de landbouwgrond nu vrijwel geheel bij de boerderij liggen.