Adopteer een route


Adopteer een wandelroute
Stichting Landwaard roept het bedrijfsleven op om vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid mee te werken aan het beheer van het cultuurlandschap in de Ooijpolder. De Ooijpolder wordt gezien als hét voorbeeld in Nederland hoe landbouw, natuur, landschap en water op een samenhangende wijze ontwikkeld moeten worden.

Wandelen over eigen pad
Om bewoners en bezoekers beter te laten genieten van de Ooijpolder worden er voortdurend nieuwe wandelpaden aangelegd. Het idee is om die paden per strekkende kilometer te laten adopteren voor een bedrag van 1000 euro per jaar gedurende een periode van 10 jaar. Van dat geld worden de paden onderhouden en krijgen de boeren een vergoeding voor het beschikbaar stellen van hun grond. De namen van de bedrijven komen onder meer op bordjes langs het pad te staan en in de routefolder. Dat is ook leuk als bedrijfsactiviteit: wandelen over je eigen pad!

Koffie bij de boer
Tot nog toe lopen er vooral paden van west naar oost in de Ooijpolder. Om natuur en landschap in dit gebied beter toegankelijk te maken, moeten er ook paden van zuid naar noord komen. Wandelaars moeten onderweg op een boerderij een kopje koffie kunnen nuttigen. Door het adopteren van een wandelroute laat een bedrijf zien, dat ze ook betrokken is bij de leefomgeving – wonen, cultuur, natuur en landschap - van de medewerkers. Dat ze meer doen dan alleen een goed salaris bieden, zeker bij een krapper wordende arbeidsmarkt.

Interesse?
Bent u als organisatie of bedrijf geïnteresseerd in het sponsoren van een wandelroute? Dan kunt u een wandelroute adopteren. De volgende bedrijven hebben inmiddels al een wandelroute geadopteerd:

- Rabobank
- De Gelderlander